Mål: 3387-13

Dom eller beslut

Rättsprövning; tillstånd att uppföra och driva högst 14 vindkraftverk på fastigheterna Magderud 1:1 och 2:1 i Töreboda kommun samt Hanhult 2:9 och Stenbäcken 1:2 i Karlsborgs kommun.