Mål: 3391-13

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning rörande byggnadslov för vindkraftverk på fastigheten Simontorp 1:10 i Vänersborgs kommun.