Mål: 3855-13

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning rörande byggnadslov för vindkraftverk på fastigheterna Åmot 1:2 och Åmot 1:5 i Melleruds kommun.