Mål: 3854-13

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning för byggnadslov för vindkraftverk på fastigheten Balltorp 1:28, Vänersborgs kommun.