Mål: 7820-13

HFD 2014 ref. 48

Referat

Folkbokföringsuppgift om adoption har i visst fall ansetts omfattas av sekretess.

Dom eller beslut

Folkbokföringsuppgift om adoption har i visst fall ansetts omfattas av sekretess.