Mål: 7304-13

Dom eller beslut

Sekretess enligt 18 kap. 1 § och 35 kap. 1 offenlighets- och sekretesslagen har ansetts föreligga för uppgifter om vilka anställda vars aktiviteter i myndighetens IT-system kontrollerats.