Mål: 6738-13

HFD 2014 ref. 28

Referat

Ett mål om utfående av allmän handling har inte kunnat inledas när talan förs anonymt.