Mål: 6738-13

HFD 2014 ref. 28

Referat

Ett mål om utfående av allmän handling har inte kunnat inledas när talan förs anonymt.

Dom eller beslut

Ett mål om utfående av allmän handling har inte kunnat inledas när talan förs anonymt.