Mål: 7021-13

HFD 2014 ref. 69

Referat

Fråga om upphandlingsskadeavgiftens storlek vid otillåten direktupphandling.