Mål: 5117--5121-13

HFD 2014 ref. 49

Referat

Fråga om vad som kan anses vara "ringa fall" i ett mål om upphandlingsskadeavgift.

Dom eller beslut

Fråga om vad som kan anses vara "ringa fall" i ett mål om upphandlingsskadeavgift.