Mål: 927-13

HFD 2014 ref. 41

Referat

Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder.