Mål: 210-14

HFD 2014 ref. 45

Referat

Fråga om rätt till barnbidrag för ett barn som fötts utomlands av en surrogatmamma.

Dom eller beslut

Fråga om rätt till barnbidrag för ett barn som fötts utomlands av en surrogatmamma.