Mål: 210-14

HFD 2014 ref. 45

Referat

Fråga om rätt till barnbidrag för ett barn som fötts utomlands av en surrogatmamma.