Mål: 5556-13, 5557-13

Dom eller beslut

Återkrav av arbetslöshetsersättning och uteslutning ur arbetslöshetskassa. Återförvisat till kammarrätten.