Mål: 2785-13

Dom eller beslut

Ett brittiskt par som varit bosatta i Sverige sedan 2009 och folkbokförda här ansökte om bostadsbidrag. Försäkringskassan hade inte fog för att avslå ansökningen på grund av att paret saknade uppehållsrätt i Sverge.