Mål: 2047-13

Dom eller beslut

Återställande av försutten tid beviljades.