Mål: 1695-12

HFD 2014 ref. 3

Referat

Ett skattemässigt underskott av näringsverksamhet som kvarstår från föregående beskattningsår ska inte påverka beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst.