Mål: 2050-14

HFD 2014 ref. 79

Referat

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet.