Mål: 4599--4600-13

Dom eller beslut

Fråga om en produkt innehållande ingredienser för tillverkening av snus är skattepliktig enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt.