Mål: 6861-13

Dom eller beslut

Ansökan om resning i mål angående inkomsttaxering 2007 samt skattetillägg.