Mål: 983-14

HFD 2014 ref. 51

Referat

Kostnader för grundförstärkningsarbete har ansetts utgöra utgifter för reparation och underhåll av byggnad. Förhandsbesked angående inkomstskatt.