Mål: 7368-13

HFD 2014 ref. 33

Referat

Innehav av en dator med internetanslutning föranleder inte skyldighet att betala radio- och tv‑avgift.

Dom eller beslut

Innehav av en dator med internetanslutning föranleder inte skyldighet att betala radio- och tv‑avgift.