Mål: 605-13

HFD 2014 ref. 19

Referat

En bostadsrättsförenings tillfälliga innehav av en fordran har inte hindrat att den utgjorde ett privatbostadsföretag.