Mål: 3765--3769-12

Dom eller beslut

Mervärdesskatt för redovisningsperioden juli-december 2005; efterbeskattning; följdändring.