Mål: 3104-13, 3105-13

Dom eller beslut

Mervärdesskatt för redovisningsperioden april 2004; följdändring, se mål 3765-12.