Mål: 6190-13

Dom eller beslut

Åtal för grov smuggling och olovlig försäljning av alkoholdrycker hindrar inte att skattetillägg tas ut (ne bis in idem).