Mål: 3291-13

HFD 2014 ref. 14

Referat

Fråga om efterbeskattning avseende mervärdesskatt på den grunden att en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut för en annan skattskyldig.