Mål: 4745-13

HFD 2014 ref. 10

Referat

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.