Mål: 2052-12

Dom eller beslut

Åtal för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott hindrar inte beslut om skönstaxering eller skattetillägg. Resningsansökan har avslagits. (ne bis in idem)