Mål: 6017-12

HFD 2014 ref. 4

Referat

Fråga om en ytterligare förlängning av preskriptionstid för skattefordringar varit påkallad från allmän synpunkt.