Mål: 2072-14

Dom eller beslut

Vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Återförvisat till Kammarrätten.