Mål: 8343-13

Dom eller beslut

Tillämpningen av de bestämmelser som medger att den som fått läkarlegitimation före den 1 juli 2006 kan få specialistkompetens enligt äldre regler.