Mål: 1308-14

Dom eller beslut

Fråga om ett godkänt strafföreläggande för olovlig körning hindrar att körkortet återkallas.