Mål: 162-14

Dom eller beslut

Avvisad talan. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätt.