Mål: 3795-14

Dom eller beslut

Försäkringsersättning enligt högskoleförordningen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.