Mål: 6647-13

HFD 2014 ref. 57

Referat

En kommuns beslut om att parkeringsavgift inte ska tas ut för miljöbilar har ansetts strida mot lag.