Mål: 8148--8150-13

HFD 2014 ref. 47

Referat

Internatverksamheten vid en riksinternatskola har ansetts tillhöra Skolinspektionens tillsynsområde.

Dom eller beslut

Internatverksamheten vid en riksinternatskola har ansetts tillhöra Skolinspektionens tillsynsområde.