Mål: 2115-13, 1983-13

HFD 2014 ref. 42

Referat

Fråga om en åtgärd för anpassning av en bostad är nödvändig för att denna ska vara ändamålsenlig för den funktionshindrade.