Mål: 2115-13, 1983-13

HFD 2014 ref. 42

Referat

Fråga om en åtgärd för anpassning av en bostad är nödvändig för att denna ska vara ändamålsenlig för den funktionshindrade.

Dom eller beslut

Fråga om en åtgärd för anpassning av en bostad är nödvändig för att denna ska vara ändamålsenlig för den funktionshindrade.