Mål: 3225-13

HFD 2014 ref. 44

Referat

Fråga om tillämpningsområdet för lagen om avveckling av stadgad åborätt och landgille.

Dom eller beslut

Fråga om tillämpningsområdet för lagen om avveckling av stadgad åborätt och landgille.