Mål: 3225-13

HFD 2014 ref. 44

Referat

Fråga om tillämpningsområdet för lagen om avveckling av stadgad åborätt och landgille.