Mål: 84-13

HFD 2014 ref. 7

Referat

Fråga om synnerliga skäl för permutation av stiftelseändamål.

Dom eller beslut

Fråga om synnerliga skäl för permutation av stiftelseändamål.