Mål: 6907-13

Dom eller beslut

Återkallelse av körkort. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.