Mål: 7009-14

HFD 2015 ref. 57

Referat

En parkeringsvakts beslut om parkeringsanmärkning utgör myndighetsutövning. Dennes namn omfattas därför inte av personaladministrativ sekretess.