Mål: 6644-14

Dom eller beslut

Rätt att ta del av allmän handling, fråga om en handling omfattas av tryckfrihetsförordningens undantag för säkerhetskopior när originalhandlingen har raderats.