Mål: 2368-14

HFD 2015 ref. 4

Referat

En elektronisk kalender i en myndighets datorsystem har inte ansetts utgöra en allmän handling.

Dom eller beslut

En elektronisk kalender i en myndighets datorsystem har inte ansetts utgöra en allmän handling.