Mål: 642-14

HFD 2015 ref. 3

Referat

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a § personuppgiftslagen.

Dom eller beslut

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a § personuppgiftslagen.