Mål: 571-14

Dom eller beslut

Fråga om vilka omständigheter som kan ha betydelse för bedömningen av om en samling av personuppgifter har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter.