Mål: 4158-14, 4159-14

Dom eller beslut

Rättsprövning av Regeringens beslut i fråga om överklagandet av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg E4 Förbifart Stockholm, förändring av väghållaransvar samt indragning av väg m.m. i Huddinge, Ekerö, Stockholms, Järfällas och Sollentunas kommuner, Stockholms län.