Mål: 3465-14

Dom eller beslut

Rättsprövning; bearbetningskoncession för området Håkansbodagruvan K nr 1 i Lindesbergs kommun, Örebro län.