Mål: 4480-14

Dom eller beslut

Rättsprövning; förhandsbesked enligt plan- och bygglagen avseende Hasslö 9:171, Garpen, Karlskrona kommun.