Mål: 1316-14

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning av regeringens beslut rörande vattenskyddsområde för vattentäkterna Källeberg, Sturebadet och Bronäs, Ulricehamns kommun.