Mål: 1071--1072-14

HFD 2015 ref. 81

Referat

Fråga om skatteplikt för pension som utbetalas på grund av tidigare tjänst hos Internationella valutafonden. Inkomsttaxering 2009 och 2010.