Mål: 2136-15

HFD 2015 ref. 66

Referat

En i Sverige obegränsat skattskyldig dansk medborgare, som byter utländska andelar – förvärvade före bosättning här – mot andra utländska andelar, blir skattskyldig här för en kapitalvinst om de tillbytta andelarna avyttras inom tio år från det att han flyttar tillbaka till Danmark. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Dom eller beslut

En i Sverige obegränsat skattskyldig dansk medborgare, som byter utländska andelar – förvärvade före bosättning här – mot andra utländska andelar, blir skattskyldig här för en kapitalvinst om de tillbytta andelarna avyttras inom tio år från det att han flyttar tillbaka till Danmark. Förhandsbesked angående inkomstskatt.